మిమిక్రి హరికిషన్Mimicry Mastro and anukarana legend HARI KISHAN RECEIVING AWARD FROM STYLISH STAR ALLU ARJUN DURING MEGA STAR'S 60TH BIRTHDAY CELEBRATIONS .ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ రాజీవ్ ప్రతిభా పురస్కారం అందుకుంటూ


రాజీవ్ ప్రతిభా పురస్కారం అందుకుంటున్న సందర్భంగా సన్మానం


రాజీవ్ ప్రతిభా పురస్కారం


శ్రీమతికి సన్మానం చేస్తున్న మిమిక్రీ హరికిషన్


నటరత్న నందమూరి బాలకృష్ణతో


హీరో రాజశేఖ‍ర్‍తో


నట కిరీటి రాజేంద్రప్రసాద్‍తో


గానగంధర్వుడు డా.బాలసుబ్రహ్మణ్యం‍తో


ప్రముఖ సంగీత దర్శకులు కోటి మరియు డ్రమ్మర్ శివమణిలతో


నటులు జయప్రకాష్ తో