సంప్రదింపులకు

వి.హరికిషన్
డోర్ నెం. 13-160/7
సాయి ఆదిత్య ఆర్కేడ్
మొదటి అంతస్థు, ఫ్లాట్ నెం. 101
సాయిపురి కోలనీ, యాదవ నగర్
మల్కాజ్ గిరి
హైదరాబాద్ - 500 047

ఫోన్ : 040 27051768
మొబైల్ : +91-9848012211
mimicryharikishan@gmail.com